Privacy

HomePrivacy

Privacyverklaring van 15Twelve

Dit is de privacyverklaring van 15Twelve. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en overeenkomsten met 15Twelve.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. 15Twelve verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

15Twelve verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van onze diensten;
  • Relatiebeheer;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie.

Gegevens en inzage

Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. 15Twelve zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen

15Twelve verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om een bepaalde dienst te verlenen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Links naar andere websites

De pagina's van onze website bevatten mogelijk links naar andere websites. 15Twelve is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

pattern
https://www.15twelve.com/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.15twelve.com/
#1fb6f5
style1
scrollauto
Laden...
#f0f0f0
on
none
loading
#f0f0f0
Sort Gallery
https://www.15twelve.com/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
on
Newsletter Input text
on
off